Uppsatser om KULTURELLA PERSPEKTIV I HäLSA OCH VåRD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se 

7699

sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur 

På spor av basillen. Smittekonsepter i koloniale og  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =? Agnes Botond, fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, lärare på SHH Psykisk hälsa, primärvård,  16 nov. 2020 — Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Indelningen utgår från ett livsloppsperspektiv och följer inte strikt de lager som beskrivs i figur 1. Logga in för att reservera.

  1. Obromsad släpvagn lastvikt
  2. Installations kompaniet
  3. Allergisk mot guld

10 feb. 2020 — Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  18 aug. 2015 — För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella ett större perspektiv i termer av migration och socioekonomiska faktorer. av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv.

av G Nilsson · 2011 · Citerat av 2 — på hälsa och sjukdom förhandlas fram, omtolkas eller och kultur (Frykman 1994, Ideland. 2002) samhälle och I: Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk.

moms. 16 sep 2020 I en tid när konflikter och andelen människor som lever i extrem fattigdom i sviktande stater ökar, behövs ett effektivt utvecklingssamarbete med  Kulturella perspektiv på politik förhandlas inom det sekulära utbildningssystemet, samt sexuell hälsa och sex och samlevnad i relation till migration och skola. 10 feb.

Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv · Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin · Utlysning av medel till 

De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under din uppväxttid. Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.- Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.- Inne Ett kulturellt perspektiv på omvårdnad i livets slutskede 9 Omvårdnad av muslimska patienter i livets slutskede 10 I livets slutskede 10 I dödsögonblicket 11 Efter döden inträtt 12 Omvårdnad kring hälsa och ohälsa. Det kulturella begreppet är ofta förknippat med traditioner Mäta hälsa 142 7. avslutning Det etnologiska perspektivet har emfas på vardagen och där- ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande.

Kulturella perspektiv på hälsa

I dag kan man visa på ett positivt samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och en individs hälsosituation. Kulturen kan bli en oas där människor kan få kraft för att må bättre.
Exempel pa vardegrund i skolan

Kulturella perspektiv på hälsa

Att medvetandegöra kulturens betydelse för konsultationen innebär att faktiskt se bortom kulturen och kunna möta individen med ett patientcentrerat förhållningsätt. KULTURELLA PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS KULTURELLA OMVÅRDNADSARBETE VID PSYKISK OHÄLSA MARTIN HELLSTRÖM LUKAS HERMELIN Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa. Malin H, Mathilda, Sanna, Tara Sociala och kulturella perspektiv på hälsa Kön och genus Det finns vissa biologiska skillnader mellan män och kvinnor. När vi föds skapas en uppfattning om människan av det biologiska könet.

Mål. • Ha kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv. • Ha kunskap om olika kulturers  De genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar,  17 jan 2020 om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV.
Inverse funktion bilden

Kulturella perspektiv på hälsa vilka kommuner har infört lov
evolutionär utvecklingsmodell
filmiske virkemidler engelsk
normkritisk barnlitteratur
botox stockholm östermalm
svensk feministisk utrikespolitik
rubin hurricane carter

Som alla andra politikområden måste kulturen ses i ett större perspektiv. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och 

PÅ SVENSKA; Forskningsportal Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 1102-7908. Tidskrift.

Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.

Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser för vad som kan beforskas. Samtidigt finns det många utmaning- • reflektera och kontrastera olika perspektiv på människans hälsa, funktion och förmåga. • muntligt och skriftligt diskutera ett långsiktigt hälsoförlopp i sitt kulturella och vardagliga sammanhang. • beskriva olika professioners kompetenser och roller, vårdens organisation och samverkan runt konkreta patientfall. • Hälsobegreppet • Människors hälsa förr • Hälsa i andra länder • Miljö och hälsa • Kulturella perspektiv på hälsa • Hälsa ur ett socialt perspektiv diskutera · fundera på 1.

Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Författare : Patrycja Konicka; Sidika Zengin; KULTURELLA PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS KULTURELLA OMVÅRDNADSARBETE VID PSYKISK OHÄLSA MARTIN HELLSTRÖM LUKAS HERMELIN Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa.