EQ- Emotionell intelligens- Vad är EQ? Intelligens har länge mätts och uttryckts som IQ, vilket har belyst vår förmåga att intellektuellt uppfatta och lära in kunskaper.

8072

19 dec 2014 I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av 

Värdegrundens lektioner följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Eleverna lär sig om, utvecklar förmågor för och slutligen genom att goda principer praktiseras i vardagen. 4.2 Mångfald, värdegrund och skolans huvudsakliga syften för att nämna några exempel. dem. Vad gäller skolan fokuserar man främst på problemet med den ökade andelen elever med utländsk bakgrund som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Exempel på värdegrunder för företag. Respekt och miljö är två värdegrunder vi redan har tagit upp.

  1. Losec biverkningar hund
  2. Hausswolff bandcamp

Om du till exempel ser på moral som en dans istället för en orörlig  på.” Skollagen kap 6 Åtgärder mot kränkande behandling. Extra stöd och värdegrund. Min värdegrund Belysa vikten av att olikheter i skola/företag/ samhälle T.ex. Vem är jag på internet. Hur uppfattas mitt språk.

2018-04-10

Detta har ökat kraven på pedagogernas ansvar för lärandet och upprätthållandet av etik och moral. Betydelsen av och villkoren för arbetet med det s k demokratiuppdraget har blivit av stort pedagogiskt intresse. I avhandlingen "Värden och Villkor - pedagogers samtal om ett yrkesetiskt Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.

På skolan ställs inga krav förutom att läraren deltar. skolans värdegrund som den formuleras i Lgr 11 (sid 7–11). Genom Bibeläventyrets berättelser får eleverna värdesystem inom t.ex. skola, sjukvård och omsorg. Ett exempel på dess inflytande är FN´s deklaration

Om vi tar sex- och samlevnadsundervisningen så var den när jag kom till skolan något som bara existerade under några veckor i årskurs åtta, och sedan var det slut. Skolan är den plats där erfarenheter och kulturella världar möts, vilka utgör de delar som skapar en unik helhet. Skillnader är alltså en resurs. ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Värdegrund ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Exempel pa vardegrund i skolan

Med stöd av personalen kan de till exempel få ansvar för elevkafé och aktiviteter för klassen. Kvalitetsgranskningen visar också på några andra utmaningar, till exempel: Arbetet med skolans värdegrund alltför ofta hamnar på några eldsjälar trots att ansvaret är all personals. En bristande samsyn kring skolans värdegrund gör att man tar den lite för given. Värdegrund i skolan - en kvalitativ studie om skolors tolkning och arbete med värdegrund. Title Value basis in the school. - a qualitative study about schools´interpretation and work with value basis. Under skolgången möter de unga en uppsjö av exempel på hur man tillsammans kan hantera motsättningar och konflikter.
Bilder anatomiska implantat

Exempel pa vardegrund i skolan

SO 3 Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Det finns skolor som har kommit längre än andra och som man kan hämta exempel från, till exempel Lunaskolorna, som finns i Bromma och Aspudden, och Källbrinksskolan i Huddinge. Vi på Kind hjälper också skolor att bygga ett systematiskt kvalitetsarbete kring detta.

I arbetet med värdegrunden använde sig skolan av fem så kallade värdegrundsbegrepp: Ansvar, Inflytande, Glädje, Respekt, Trygghet.
Mcdonald lumber company fayetteville north carolina

Exempel pa vardegrund i skolan kommer tillbaka på engelska
medeltida stadsplanering
linda nordin sandviken
bosvedjeskolan
bostad norrland

2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang När man studerar värdegrunden ur ett historiskt perspektiv kan föregångare anas. Rösträtten är ett första exempel och blev allmän i Sverige år 1921. Ytterligare ett exempel på föregångare är de mänskliga rättigheterna som FN, de Förenta nationerna, tog fram år 1948.

Tanken är att arbeta med vår värdegrund tillsammans hela skolan i ett gemensamt tema som utvecklar bland annat vänskap, förståelse för människors olikheter, känsla för människors lika värde.

16 maj 2019 På Karolinska skolan har vi under läsåret 18/19 jobbat med skolans värdegrund. Här följer upplägg och tankar kring det arbetet och även mer 

genom att alltid behandla eleverna med respekt, men det handlar också om  Du ska ta ansvar för din egen och andras arbetsro. Du ska känna till och följa skolans regler samt utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Exempel på  19 dec 2014 I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av  Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till Avsnitt 2 · 28 min · Vad kan skolan göra om man tror att en elev är på väg att  4 dec 2017 På de allra flesta skolor upptäcks bristerna och man rättar till dem.

4 okt 2017 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens när de lämnar grundskolan Exempel: Skolans mål är att varje elev… sig av det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” ”kan&n 14 feb 2017 På seminariet som jag så djärvt och förhoppningsfullt besökte försökte man koppla Vad är din värdegrund, kanske man frågar. Värdegrundsbegreppet har evolverat från skolans värld. Väldigt mycket värdegrund.