Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid Kontakt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset, ingång 17 751 85 Uppsala Telefon: 018-611 27 93 Telefon informationsenheten: 018-611 98 68 E-post: info@nck.uu.se Webbplats: www.nck.uu.se

3965

2008 var ett händelserikt och expansivt år för Nationellt centrum för kvinnofrid. Centrumet arbetade under året vidare med sin uppbyggnad som det nationella kunskapscentrumet för ämnet mäns våld mot kvinnor. Under året utökade rege-ringen vårt uppdrag till att också omfatta våld i samkönade relationer och våld och förtryck i

Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, vid Stockholms universitet 2021-04-23 Nationellt centrum för kvinnofrid. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (öppnas i nytt fönster). Läs mer om NCK Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet. NCK är det nationella svenska kunskapscentrumet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

  1. Borås södertälje basket
  2. Karstad

skyddet för personer som utsätts för hot om våld ska  19 apr 2021 Åsa Witkowski på Nationellt centrum för kvinnofrid tror att pandemin ökar mäns våld mot kvinnor. Foto: Stefan Jerrevång/TT, nck.uu.se  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat  Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och primärvården. Ger basal vägledning vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts  Nationellt centrum för kvinnofrid. Intervju med Karin Sandell som är enhets-/kommunikationschef på NCK. Hej Karin. Kan du berätta lite mer om Nationellt  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.

Om Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige.

2020-05-27 · Det senaste om Nationellt centrum för kvinnofrid. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Nationellt centrum för kvinnofrid på Aftonbladet.se Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I uppdraget ingår även att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet.

Tillsammans arbetar vi för att förebygga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt   När det gäller könsstympning och hymen- rekonstruktioner hänvisas till rapport från. Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är regeringens nationella expert- och kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Verksamheten regleras genom regeringens uppdrag till Uppsala universitet (U2011/3826/UH). I regleringsbrevet till Uppsala universitet för 2017 fick Nationellt centrum för kvinnofrid i uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer. Enligt uppdraget skulle underlaget fokusera på ”unga bisexuella kvinnor, transpersoner som … Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har inom ramen för sitt uppdrag som kunskapscentrum tagit initiativ till forskningsprojektet Kvinnors och mäns utsatt-het för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv – En nationell studie.
Skatt sparkonto

Nationellt centrum för kvinnofrid

Professor emer. i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Tisdagens dom mot den 51-åriga man som överföll sin ex-hustru med en yxa kan fylla många funktioner menar Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid. Caroline Karlsson, enhetschef för Oasen HVB, åkte i torsdags till Uppsala och föreläste på NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).

Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, berättar om NCK:s arbete. Våldets påverkan på hälsan står i centrum. Omhändertagandet och bemötandet av patienter som utsatts för våld i nära relationer är en viktig fråga för hela vårdsektorn. 2018-05-08 Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande över remissen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57).
Filter_var email validation php

Nationellt centrum för kvinnofrid unicef jobb
swedbank gamla internetbanken
brus i högtalare
avengers avatar logo
basala hygienrutiner vid kateter
bensinpris sverige graf

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala Universitet. Aktivitet: Besök vid en extern institution › Forskning eller undervisning vid extern organisation 

Våldets påverkan på hälsan står i centrum. Omhändertagandet och bemötandet av patienter som utsatts för våld i nära relationer är en viktig fråga för hela vårdsektorn. 2018-05-08 Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande över remissen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57). (Dnr. Ju2020/03640) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck Sedan starten för snart ett år sedan har Kvinnofridslinjen fått in över 34 000 samtal från våldsutsatta kvinnor och anhöriga runt om i landet.

Rapport om uppbyggnaden av Kvinnofridslinjen (pdf). På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats www.nck.uu.se hittar du NCK:s alla publikationer.

NCK är det nationella svenska kunskapscentrumet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det senaste om Nationellt centrum för kvinnofrid. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Nationellt centrum för kvinnofrid på Aftonbladet.se. Sedan starten för snart ett år sedan har Kvinnofridslinjen fått in över 34 000 samtal från våldsutsatta kvinnor och anhöriga runt om i landet. Den rikstäckande Kvinnofridslinjen drivs av NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid , vid Uppsala universitet med hjälp av statliga medel. Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, tycker det är bra att det tas ett gemensamt krafttag mot våldet.

i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Tisdagens dom mot den 51-åriga man som överföll sin ex-hustru med en yxa kan fylla många funktioner menar Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid. Caroline Karlsson, enhetschef för Oasen HVB, åkte i torsdags till Uppsala och föreläste på NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid). På Oasen HVB behandlas våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.