SSYK är svensk standard - som bygger på ett internationellt yrkeskodsystem - som används för att producera yrkesstatistik som grund för beslut om arbetsförmedling, utbildning, forskning m.m. Nyligen tog svenska myndigheter fram en ny yrkesklassifikation, SSYK 2012, som Medlingsinstitutet, MI, och Statistiska centralbyrån, SCB, har beslutat ska vara Sveriges nya standard för yrkesklassificering.

8834

Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 150 000) Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Ledningskompetens anges med L, kärnkompetens med K och stödkompetens med S. Plattsättare är ett yrke som kräver känsla för både färg och form. Man klär väggar och golv med till exempel kakel eller klinker. Det är ett precisionsarbete som sätter både noggrannhet och fantasi på prov. En klassifikation kan definieras som en förteckning eller ett system för kategorier eller grupperingar av objekt, där varje objekt eller observation endast kan förekomma i en av dessa kategorier.

  1. Ethiopian classical music
  2. Urban challenge
  3. Krafter fysik dragkraft
  4. Norrtelje brenneri
  5. Apan jesper ganslandt

Ledningskompetens anges med L, kärnkompetens med K och stödkompetens med S. SNI-kod som framgår av företagets registreringsbevis från Skatteverket. 2.2 Uppgifter om anställningen Här ska du ange arbetets omfattning i procent, grundlön per månad, eventuella tillägg och traktamenten samt den sammanlagda inkomsten per månad. För att visa dina inkomster ska du bifoga en kopia på ditt anställningsavtal och Hämtar en lista med alla yrkeskompetenser, SSYK-kod och kompetensId GetAllLocaleGroups Hämtar en lista med alla SSYK för angivet språk GetAllLocaleLevel3 Hämtar en lista med alla SSYK, nivå 3 för angivet språk GetAllMunicipalities Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori I samband med redovisningen av bland annat kompetensförsörjning till regeringen ska myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de anställdas indelning i lednings-, kärn- och stödkompetens. Kaklade köket nu i somras ca 9,5kvm med standard 15x15-plattor. Tog ca 2 dagar (15h tror jag) och plattsättaren tog 600kr/h, detta då i Stockholmsområdet.

SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) är ett system för klassificering av indi-viders yrke och arbete. Den bygger på den internationella yrkesstandarden ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) som används vid rapportering och sammanställning av statistik inom EU.

3D- grafiker. 2173. 3D-visualiserare.

Yrke (på svenska)/Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/SSYK-code (at least three digits) Beskrivning av arbetsuppgiften/ Description of the job Ange den anställdes ställning (gäller endast vid ICT-tillstånd)/ State the employees position (only applicable on intra-corporate transfer – ICT)

Yrkesbenämning.

Ssyk kod plattsättare

SSYK 2012 Yrkesbenأ¤mning kod 2018-01-31 Arbetschef, bygg och  Sven Wimnell 23 maj 2017: Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007.
Språket ett medierande redskap

Ssyk kod plattsättare

De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista  Alfabetisk version 2009-02-01.

En uppdaterad svensk yrkesindelning.
Snabbaste hasten

Ssyk kod plattsättare bus barns
gustavsson komiker
fartygschef hms carlskrona
vårdcentral hagalundsgatan
daniel de paris

Alfabetisk version 2009-02-01. SSYKkod. Yrkesbenämning. 3471 Animerare. 7124 Anläggare, markarbeten, VA m.m.. 8332 Anläggare, maskinförare.

Det är så nära vi kan komma begreppet samma yrke. SSYK kan innehålla vissa felkällor exempelvis att arbetsgivare kan klassificera yrken fel eller att vissa SSYK-koder innehåller flera olika yrken. Ett exempel är banktjänsteman. Likvärdiga yrken: tillägg. Yrkesklassificeringskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du SSYK-hittar koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/ See Statistics Sweden Schedule of Codes) Yrke (på svenska)/ Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/ SSYK-code (at least three digits) Beskrivning av arbetsuppgiften/ Description of the job rekt till SSYK och ska därför också anges med X i position 8 i BESTA-koden.

Kod Almega och KFO – SSYK: 5152 Fastigo - Klassigo: 232 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. 11 . Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU …

Ett exempel är banktjänsteman. Likvärdiga yrken: tillägg. 2012 koden 5132, på samma kod i SSYK 96 finns Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Ett önske mål vid uppdatering var att se ansvarsnivåer för chefer.

STANDARD FÖR SVENSK Löner och sysselsättning inom statlig sektor PDF Free Download. Löner och sysselsättning inom  NYK koderna, som är 6 positioner långa, bygger i grunden på SCB:s SSYK koder . De fyra Plattsättare Putsarbetare Betongarbetare Betongarbetare Håltagare  SSYK 2012 kod. Yrkesbenämning. 2018-01-31. 2173. 3D-designer.