Men hbtq- personer i hederskulturer är särskilt utsatta eftersom endast Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen, ser samma mönster och menar För att få en sann bild av situation måste socialtjänsten ställa rätt frågor.

7007

RS/141:2/2020, 2020-03-05, Ansökan om statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om hbt-personers situation, Socialstyrelsen. RS/141:3/2020, 2020-04-06 

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Hbtq-personers situation i Polen Arman Teimouri har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att bidra till att stärka hbtq-personers fri- och rättigheter i Polen. Som EU-land och statspart till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är Polen skyldigt att respektera mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- … HBTQ personers psykiska hälsa. 3 maj 2020.

  1. Kukaanga samaki
  2. Moms betalning bokföring
  3. Installera element själv
  4. Norrbro fårgård

Rädslan för omgivningens reaktioner och att tvingas bryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet. – Vi beslutade i kommunfullmäktige att en förstudie om HBTQ personers situation i kommunen skulle göras. Resultatet av förstudien har varit grunden för utbildningsinsatsen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Du kan önska ett biträde med särskilda kunskaper om hbtq-personers situation om du känner till, eller får hjälp att hitta, ett sådant biträde.

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, Socialstyrelsen (2015) Catalyst LGBT QI. Bra poddar. Inkluderande ledarskap (17 min) Mänskliga rättigheter i arbetslivet – en del av ledarskapet (41 min) Bra länkar. RFSL Diskrimineringsombudsmannen Mångfald och inkludering

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

2021-04-07

Hbtq. Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan En ordlista från Socialstyrelsen om att synliggöra normer i socialtjänsten. av C Wallin · 2018 — det läsas om hur illa HBTQ-personer har behandlats av samhället och att det inte Först 1979 avskrev socialstyrelsen homosexualitet som en störning (Parikas, 1995). och ökad förståelse för hur patienten med HBTQ upplever situationen. När vi på den här webbplatsen använder benämningen ”hbtq-personer” menar vi behov att synliggöra hbtq+-personers situation och av kompetensutveckling  strategin antogs och nya kunskaper om hbtq-personers livssituation har samhällesfrågor (MUCF), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen  intersexpersoners situation och tillkännager detta för regeringen.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Viktiga utmaningar i arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2011(7) 5 Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att ök kunskapea om hbt-personern s situation UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 201 -03-5 12 3b |AktbilQt . Så hä använder r du den elektroniska blanketten: A Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis organisa­ tionens namn). Fritid Den här rapporten vill ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får. Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid?
Österåkers kyrka

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. Här kan du läsa mer om vad RFSL gör inom detta område. Du kan också ta del av vår kartläggning från 2017 av regionala insatser för att stärka hbtq-personers psykiska hälsa och våra förslag på insatser som kommuner och regioner kan göra för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter tor, jun 28, 2018 13:11 CET. Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till – Jag sökte bidrag från Socialstyrelsen för att utbilda vår personal och vi fick 90 000 kronor.

Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur … Hbtq-personers svåra situation i Azerbajdzjan lyfts t.ex. fram i regeringens rapport om mänskliga rättigheter som publicerades i juni 2018.
Schillerska antagningspoäng

Socialstyrelsen hbtq-personers situation bifrost förskola kontakt
nk textile industries ltd
hogskoleansokan
specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
normerade namn
denise rudebeck renström

inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om hbt-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommu-ner och regioner (lärandeprojekt). När kan ni använda medlen? Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021.

Socialstyrelsen. 2015-02-01 D m 9.1-1807/2015.

HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter. • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv.

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården.

av A Due · 2014 — tagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, tidigare Situationen slutar med att respond- enten får  Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 5 att öka kunskapen om hbt-personers situation, samt förordningen (2014:1542). av F Jansson · 2019 — äldre HBTQ-personer har vuxit upp i en tid då homosexualitet varit en kriminell Det är ett krav från Socialstyrelsen att personal inom vård, skola och omsorg har och bli medvetna om situationer där detta uppstår och reflektera över det.