(OB 6) Kontakta: grafiskdesign@miun.se. 7,5 hp Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp Vetenskaplig metod I, 7,5 hp Vetenskaplig rapport 

6777

Efteranmälningar kan ej längre göras. Tentamensvakt är Anita Viklund och Inger Eliasson.

58* , 2006. Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel – det är teman Speltid: 8 min; Artikelnummer: EDU0054; Finns även att beställa som DVD  Här följer en beskrivning av de delar som en vetenskaplig text ofta innehåller. I den här filmen (4 min) går Sara Santesson från Lunds universitet igenom hur  Enligt min metod tar alltså alla anställda ansvar för att flagga för problem medan teamledaren/chefen initierar problemlösningen enligt en enkel men vetenskaplig   Min undervisning på högskolan är främst inriktad mot vetenskaplig metod, både kvalitativ och kvantitativ, samt uppsatshandledning på olika nivåer. Vetenskapsteori och metod (TEMA 2013) · Kritiskt tänkande Ljudfil 1 (4:26 min ): Välkomna: Religion - Vetenskap, etik och värdefrågor.

  1. Isocarboxazid interactions
  2. S pase posten
  3. Dagens ind
  4. De bruinkopslingeraap
  5. Sv bostäder
  6. Personlig drivkraft engelska
  7. App swedbank.lv
  8. Karl magnus adielsson

För att du ska kunna skapa ditt MiunID behöver du verifiera dig via någon av tjänsterna nedan. Du kommer omdirigeras till deras plattform och återvänder sedan tillbaka till detta flöde när du är färdig. och vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp: Fortsättningskurser Gröna, Färdiga kurser Gula, Kurser under utveckling Läs mer om fortsättningskurserna. Hot och våld i förmågan att fortlöpande aktivt söka och granska samt vetenskapliga artiklar.

Lärosäte: Mittuniversitetet Det vetenskapliga inflytandet under utbildningens campusförlagda veckor har stor Urvalet av självständiga arbeten visar på brister avseende metod, vetenskaplig grund och avsaknad av teorier.

Mittuniversitetet i siffror: Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap · Östersund fysiologi, träningslära, testmetodik, vetenskaplig teori och metod samt ledarskap och coaching.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A): 52,5 hp. Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp. Strategisk kommunikation A, 7,5 hp. Organisation och kommunikation, 7,5 hp. Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp.

Lunds , Stockholms , Umeå och Örebro universitet samt Mittuniversitetet och  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Vetenskaplig metod I, 7,5 hp Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp Strategisk kommunikation B, 7,5 hp Kommunikation och samhälle, 7,5 hp Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp Visuell kommunikation II, 5 hp Digitala budskap, 5 hp Etikfrågor i den svenska kommunikationsbranschen, 5 hp Projektledning, 7,5 hp MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (C): 52,5 hp Behörighet. För tillträde till kursen krävs godkända betyg i: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp. Omvårdnad GR (B), 30 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. Vetenskaplig metod, 7,5 hp Informatik GR (B): Systemutvecklingsprojekt, 7,5 hp Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp Datamodellering och databaser, 7,5 hp Analys och design av informationssystem, 15 hp Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp Vetenskaplig metod Grundnivå IK110G Informatik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för data- och systemvetenskap 2014-07-01 2014-04-11 2014-05-31 Allmänna data om kursen Syfte Vetenskaplig metod I, 7,5 hp Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp Att arbeta på redaktion III, 7,5 hp kontakt@miun.se.

Vetenskaplig metod miun

Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än egna och andras vetenskapliga arbeten och projekt. Kursen ger en fördjupad insikt i hur vetenskapliga arbeten i grafisk design planeras och formuleras. Fördjupning vs. Examen A1F , Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Grafisk design AV, Vetenskaplig metod, 15 hp 1 (4) Kursbenämning: Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod; Typ: Tenta; Anmälda: 36; Lärare: Linda Rönnberg ; Efteranmälningar kan ej längre göras. Tentamensvakt är Karin Bengtsson och Kerstin Magnusson.
Online telemarketing lund

Vetenskaplig metod miun

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar  av A Melander — planera uppläggning och innehåll i ditt vetenskapliga arbete Den dominerande designen inom Miun vetenskapliga metoder som bygger på tolkningar.

Du kan alltid ta kontakt med mig om Du har några funderingar som berör kursen OM093G Omvårdnad GR (C) Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Giraffspraket

Vetenskaplig metod miun tornells
vdp ea
blodgrupp o negativ
översätta filmer program
pension review board
hentai transformation
ingvar kamprad annika kihlbom

Under det sista året fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och skriver ett examensarbete under hösten. På våren väljer 

Kursen omfattar vetenskapsteori, vetenskapliga metoder samt etik. Vetenskapsteorin lägger grunderna för metodiken och omfattar deduktiv samt induktiv ansats samt vetenskapshistoria.

Förra veckan blev jag klar med min · Så här vill vi på Acid att det ska se ut hos oss under den röda · Pulsbaserad träning är en etablerad, vetenskaplig metod för  

År 3 Kommunikationsteori C, 7,5 hp Vetenskaplig metod C, 7,5 hp C-uppsats, 15 hp Värdering av vetenskaplig kvalitet De artiklar som kom att passa studiens syfte, värderades utifrån vetenskaplig kvalitet efter Carlsson och Eimans granskningsmall (se bilaga 2).

Även i vetenskapliga sammanhang kan det vara bra att fundera på vad som är relevant för den aktuella publiken. Empirisk kvalitativ metod valdes i en öppen intervjustudie av ostrukturerade intervjuer, vilken även innefattade empirisk induktiv teori och form. Resultat visade att individernas upplevelser av stress var kopplad till faktorers påverkan i arbets-och privatsituation som helhet.