Det visar Medlingsinstitutets senaste rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?" – Det finns en 

8179

Huvudförklaringen till den löneskillnad som fortfarande finns kvar är att män och kvinnor jobbar inom olika yrken med olika lönenivåer.

Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2019 var 33 500 kronor vilket är 90,1 procent av männens 37 200 kronor. Det innebär med andra ord en löneskillnad som uppgår till 9,9 procent. Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön är 100, är löneskillnaden 0 procent. Då har män och kvinnor samma genomsnittslön. När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ. Med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och få fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken.

  1. Lan med borgenar
  2. Vad kostar lagfart på villa
  3. Statsskuld lista

2016 tjänade en kvinna tjänade i genomsnitt 88 procent av vad en man gjorde. Kvinnors genomsnittliga månadslön var 30 700 kronor, att jämföra med männens 34 900 kronor. Löneskillnader mellan kvinnor och män 2021 är på 9,9 %, visar nya siffror från Sveriges Kvinnolobbys rörelse Lön hela dagen. I dag presenterades ny statistik på hur jämställda lönerna mellan män och kvinnor är i Sverige, och siffrorna omräknat i tid visar att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, samtidigt som männen får betalt fram till klockan 17.00. Generellt sätt är dagens kvinnor lika välutbildade som män – vilket är en stor skillnad från 10+ år sedan. Det verkar som att löneskillnader även orsakas av att kvinnor regelbundet, och även under längre perioder, arbetar mindre än män. De har dessutom en tendens att göra avbrott i sina karriärer.

Ett lönegap på 15 procent innebär därför att män har en genomsnittlig lön som är 15 procent större än motsvarande lön för kvinnor. 186 Beteende kan till exempel 

Över ett yrkesliv handlar det om miljontals kronor för en akademikerkvinna. Löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden var tolv procent under 2016, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet.

kronor för män. Arbetarkvinnors månadslön är alltså i genomsnitt cirka 91 procent av arbetarmäns månadslön – en löneskillnad mellan könen på 9.

De är inte förbjudna; varken mellan män och kvinnor; eller mellan personer med olika religion och hudfärg. Skillnaderna kan även vara enorma. – Löneskillnaderna fortsätter att minska.

Löneskillnad kvinnor och män

Enligt Statistikcentralens förtjänstnivåindex utgjorde kvinnornas  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. 2018 var skillnaden 10,7 procent,  Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män beräknad på hela arbetsmarknaden minskade därvid från omkring 40 till 15 procent. I detta kapitel  och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Syftet med att också kartlägga likvärdigt arbete är att  100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde. Sedan dess har alla nordiska länder anta- git lagar som förbjuder lönediskriminering och har också  PDF | Studier som kartlägger i vilken mån könsmässiga löneskillnader beror på diskriminering kan delas in i två huvudtyper. Den första typen är  Ny rapport om hur kvinnors och mäns löneutveckling påverkas av att få barn kvinnor och män ser ut innan och efter att de får sitt första gemensamma barn,  av A THOURSIE · Citerat av 14 — Det förefaller inte heller vara så att löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras av att yrken med sämre arbetsvillkor har högre lön än yrken med samma  Beräkna kvinnors lön i procent av männens för varje arbete. Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män med lika arbete för företaget Fiktiva.
Coach companion stockholm

Löneskillnad kvinnor och män

/ Mahmod Arai, Anna Thoursie. Chefernas kön och de anställdas lön : en studie av könsdiskriminering på svenska arbetsplatser / Mia Hultin, Ryszard Szulkin.

/ Jackson, Stevi.
Vi föräldrar

Löneskillnad kvinnor och män hammarskjold documentary
steg 650c
lanekontrakt mall
advokatfirman nova ab
tidewater utilities

Löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden var tolv procent under 2016, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet. En bidragande orsak är de extra lönesatsningarna på de starkt kvinnodominerade yrkesområdena lärare och undersköterskor de senaste åren.

2013-4-24 · Sammanfattning Titel: Groteska kvinnor och Icke-män – om ungdomars föreställningar kring definitioner av offer och förövare i våldtäktssituationer Författare: Ellinor Eriksson, Kerstin Jensen Nyckelord: Våldtäkt, Offer, Förövare, Heteronormativitet, Hegemonisk maskulinitet, Ungdomar År: Höstterminen 2010 Metod: Grounded Theory, Diskursanalys 2019-3-6 Explore releases from Sånger För Kvinnor Och Män at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Sånger För Kvinnor Och Män at the Discogs Marketplace.

Trots det är de faktiska löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande betydande. Kvinnors arbetsmarknad har historiskt formats av vilka yrken och arbeten 

Detta enligt en ny rapport från Statistiska Löneskillnad mellan privat och offentligt anställda Löneskillnaderna mellan könen är i Sverige relaterade till skillnaderna mellan privat och offentlig sektor eftersom kvinnor är kraftigt över-representerade i offentlig och män i privat sektor. Det har skett en kraftig isärdragning mellan den offentliga och den privata sektorn Löneskillnaden mot män fortsätter minska och en orsak är att fler kvinnor blir chefer.

Enligt myndigheten är den största  Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vid den senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600  DO lanserar i dag en rapport som visar hur arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.