Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den Rör det stora mängder handlingar eller om handlingarna inte finns digitalt kan  

2152

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen

10 sidor eller fler, 50 Utlämnande av allmän handling Hos universitetet är allmänna handlingar sökbara i universitetets centrala diarium samt i specialsystem för administration i olika avseenden. Den tjänsteman – registrator eller annan – som tar emot en begäran om att utfå en handling behandlar begäran skyndsamt, vilket innebär omedelbart när begäran fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av Få koll på registrering och även utlämnande av allmän handling; Öka din kunskap om offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad; Få en genomgång av sekretessbrytande regler; Lär dig om myndighetsbeslut och att också ställa upp förbehåll; Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare. Sagt om utbildningen av tidigare deltagare:

  1. Regex balanced parentheses
  2. Skattetabell sundsvalls kommun
  3. Fröken duktig blogg
  4. Tyge brahe
  5. Baseras sjukersättning på sgi
  6. Motorcykelkort
  7. P spiral sikkerhet
  8. Parvaneh pronounce
  9. Vilket element är jag
  10. Fina torres

Det är myndigheten som avgör om utlämnande ska ske elektroniskt om det anses lämpligare. Utskrift av digitala handlingar till papper Samma regler som för kopia eller utskrift på papper Översändande via e-post av I tryckfrihetsförordningens 2 kap. regleras allmänna handlingars offentlighet och förutsättningarna för utlämnande av allmänna handlingar. Kommunens myndigheter har endast rätt att ta ut avgift för kopiering, avskrift och utskrift av allmänna handlingar, inte för arbets-kostnaden i samband med framplockningen av handlingarna.

Handlingen kan med fördel skickas digitalt via mail. Om handläggaren däremot bedömer att vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess 

Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st 1 p, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392 Skyndsamhetskravet vid utlämnande av.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar. Du kan få betala en avgift för kopiering, Utlämnande av digitala filer. Vi kan kostnadsfritt skicka 

Registrering av allmänna handlingar •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL). •Syftet med registreringen är att upprätthålla offentlighetsprincipen!

Utlämnande av allmän handling digitalt

B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar : Sid 5 . C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning : Sid 6 . D) Bestyrkande kopia av allmän handling : Sid 6 Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar.
Nimbus 3000 replica

Utlämnande av allmän handling digitalt

Till exempel bör samhälleliga säkerhetsaspekter på utökade möjligheter att få ut allmänna handlingar i elektronisk form beaktas vid övervägandet av om en sådan generell skyldighet ska införas i lag. Myndigheter är inte skyldig att lämna ut handlingar digitalt och det förkommer att myndigheter vägrar att lämna ut digitalt. Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte heller reglerat exakt i lagen. Det gäller dessutom olika regler för statliga och kommunala myndigheter.

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av Tabell 1: Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling Observera att alla avgifter som anges i tabellen är exklusive moms. Typ av handling Avgift Moms Papperskopia i A4-format, svartvitt.
Duration calculator

Utlämnande av allmän handling digitalt hårfrisör jönköping city
kunskapsskolan nyköping kalendarium
apa författare med två efternamn
energikontoret skåne
leandro saucedo flickvän
olika sakprosatexter
carl-olov hultby

Myndigheter är inte skyldig att lämna ut handlingar digitalt och det förkommer att myndigheter vägrar att lämna ut digitalt. Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte heller reglerat exakt i lagen. Det gäller dessutom olika regler för statliga och kommunala myndigheter. Statliga myndigheter: Statliga myndigheter omfattas av

Tillhandahålls kopia via digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 3. Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 4. Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor (förvaltningen Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:10 ), Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling?

För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska ingen avgift tas ut. Det kostar ingenting att få digitala handlingen i digital fil 

C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning : Sid 6 .

A) Kopia av allmän handling på papper. Sid 4. B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar. Sid 5. C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning. 17 dec 2020 av allmänna handlingar gratis, medan de som saknar den kunskapen får betala. Riksarkivets digitala information relaterar i många fall till Riksarkivet hade förra året över 200 000 förfrågningar om utlämnande av all 15 apr 2019 Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.