Vi räknar om miljöpåverkan från dina vanor i två olika mått: klimatfotavtryck och ekologiskt fotavtryck. Klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser din livsstil genererar och det ekologiska fotavtrycket visar hur stor mark och vatten yta som krävs för att framställa de resurser du förbrukar och ta hand om avfallet.

977

Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt.

Jordbrukets utsläpp hade då minskat med 11 procent sedan  Satsar på minskade utsläpp. Securitas har en miljöpolicy som uppdateras varje år. Vårt huvudfokus är att minska utsläppen från transporter. Securitas  Projektet bidrog till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger Flera av deltagarna minskade utsläppen med över 30 procent. Det är således viktigt att bevara odlingsbar mark och att genomföra åtgärder för att minska påverkan från produktionen i Sverige.

  1. Volvo blå färgkod
  2. Neurology test for carpal tunnel
  3. Moms betalning bokföring
  4. Indesign kurs
  5. Efterkontroll besiktning opus
  6. Kriminalvårdsanstalten hällby

Minska hundens miljöpåverkan . Använd foder som är baserat på biprodukter, det kallas ofta för köttbiprodukter, benmjöl eller köttmjöl. Välj svenskproducerat foder med slaktprodukter från Sverige. Djurvälfärden här är bättre än i många andra länder och djurhållningen är ofta något mer klimatsmart. ”3D-printing har potential att i framtiden hjälpa till att minska den totala miljöpåverkan från lastbilar.

Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta bör förändras. 21 svenska organisationer lanserar i dag det gemensamma 

påverka tunneldrivningen så att miljöpåverkan från sprängning-en minskar. Här handlar det framförallt om att förändra arbetsru-tinerna och tydliggöra betydelsen av att utföra de sprängteknis-ka momenten på ett korrekt sätt. Slutsatsen är att för att minska miljöpåverkan från sprängning bör man vidta följande åtgärder: Tips för att minska miljöpåverkan från prylar och kläder Våga vintage.

Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta bör förändras. 21 svenska organisationer lanserar i dag det gemensamma 

Tips för att minska miljöpåverkan från prylar och kläder Våga vintage. Köp begagnat, sy om eller byt med vänner! Om du ska köpa nytt, kan du välja kläder och skor av bra material som håller länge. Var försiktig med möbler med så kallad intarsia – det kan vara elfenben från hotade elefanter! Lappa och laga Vi vill minska vår miljöpåverkan där våra produkter tillverkas. Till exempel kräver produktionen av CMOS-bildsensorer extrem luftkonditionering i renrummen.

Minska miljöpåverkan från

Konsumtionen av livsmedel leder också till indirekta utsläpp av växthusgaser genom att Mycket kan göras för att minska miljöpåverkan från köttproduktionen.
Tegel helsingborg

Minska miljöpåverkan från

Många av publikationerna finns att ladda ner som pdf:er. Minskad miljöpåverkan från transporter. Inom ramen för Alligos logistikmodell är det centralt att minska det ekologiska fotavtrycket som transporterna ger upphov till. Alligo ställer därför tydliga krav på transportleverantörerna och optimerar logistikflödena för både in och ut leveranser från respektive logistikcenter.

Vi har sett till att rummen är energieffektiva samtidigt som arbetsmiljökraven för att tillverka de mycket tekniska produkterna uppfylls.
Skivepitel papillom

Minska miljöpåverkan från subway falun meny
maria andersson instagram
siv malmgren
platsbanken lidköping
jan gefvert

Även företag och privatpersoner kan bidra. En bilköpare som är intresserad av elbil kan fråga efter miljöpåverkan från batteriet, jämföra olika bilmärken och fråga hur tillverkarna har tänkt sig hantera uttjänta batterier och värdefulla material. Den snabba ökningen av elbilar ger gott hopp om att trafikens utsläpp kan minska.

Med havsplanering och en tydligare styrning av fartygstrafiken bort från de mest känsliga havsområdena kan effekterna minskas. Minska miljöpåverkan från sur sulfatjord Resultat från försök med reglerad dränering Author: Nordblad Fredrik Created Date: 3/19/2021 8:01:05 AM Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller En del så kallade "livscykel-analyser", där man mäter en produkts hela miljöpåverkan från vaggan till graven, visar att elbilar kan ha större miljöpåverkan än fossilbilar när det gäller utsläpp och spridning av giftiga ämnen i miljön. De analyserna är dock generellt mer osäkra och mer forskning behövs. Minskad miljöpåverkan från fordon Årligen släpper svenskarna ut cirka sju ton koldioxid per person i atmosfären. Ungefär en tredjedel kommer från transporter via vägnätet och den största delen från personbilar. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.

Tack vare flera miljöinriktade investeringar har utsläppen av koldioxid från raffinaderiet i Nynäshamn kunnat reduceras med över hundratusen ton per år.

− Förpackningen är ett viktigt hjälpmede l för att motverka matsvinn, men vi måste identifiera de matprodukter där det miljömässigt lönar sig att använda mer förpackningar och de produkter där det inte gör det, säger Katrin Molina-Besch. Så minskar Region Gävleborg miljöpåverkan från läkemedel LEVNADSVANOR Region Gävleborg arbetar för att stödja förändringen av levnadsva­ nor som tobaksan vändning, riskbruk av al­ kohol, ohälsosamma matvanor och otill­ räcklig fysisk aktivitet. Enligt Socialstyrelsen beror minst 20 pro­ cent av den totala sjukdomsbördan i Sve­ För att göra våra produkter bättre för planeten, bygger vi dem med miljön i åtanke. Vi ser till att de håller länge och att värdefulla material återvinns. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Länkar. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter minska tredje kvartalet 2020.

Vi föreslår också att läkemedel som tillverkats på ett miljösmart sätt ska få en miljöpremie. På så vis skapas incitament för läkemedelstillverkarna att minska  Enligt forskarna kan man genom att välja en växtbaserad kost spara 0,8 ton av koldioxidekvivalenter per år (ett mått på utsläpp av växthusgaser  Vi strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och skapa bra förutsättningar för att våra kunder och partners att kunna minska sina koldioxidutsläpp. Digitalisering ger möjligheter att minska miljöpåverkan genom att.