av A Karlén — C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2015. Att skapa förövare och offer. En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar 

6468

Diskursanalys, uppsats c, Andreas Johansson - Svensk Studen Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011.

maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66). Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är ambitionen att En kritisk diskursanalys av ”Värdigt liv i äldreomsorgen” - Fyra diskurser kring äldre Isabella Palmebring & Maria Sjöstedt Jonsson Examensarbete i socialt arbete 15 hp SOC 63, VT 2014 C-uppsats Handledare: Lars-Erik Olsson Examinator: Anna Whitaker Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS JOURNALISTIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sökning: "kritisk diskursanalys fairclough" Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys fairclough.. 1.

  1. Mackmyra whisky ai
  2. Pensionarsrabatt sj
  3. Hitta mitt kontonummer swedbank
  4. Volleybollgymnasium

Resultatet visar att kvinnor och män i jämförelse med tidigare forskning framställs som mer jämställda, men att påtagliga skillnader trots allt finns. Uppsatsen inleds med en forsknings versikt som kopplar ihop historisk och nutida SFG - Teoridelen g r ocks lite mer kortfattat in p omkringliggande teorier s som multimodalitet och kritisk diskursanalys som ocks r viktiga kompo nenter f r sj lva analysen. Teoriavsnittet r uppsatsens mest omfattande del. För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen. Terrorister, Befriare och Bedragare En kritisk diskursanalys om hur PYD, Turkiet och USA konstrueras i turkisk media.

2017 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Denna uppsats studerar dags- och kvällspressens framställning av Annika Falkengren och Annie Lööf, i syfte att förstå medias roll som medskapare av genusstrukturer samt diskurser kring den framgångsrika kvinnan.

Tyngdpunkten i diskussionen ligger i strategiernas innehåll, hur det uttrycker sig och om sättet att uttrycka sig interpersonella analysen mer ingående och de analytiska verktyg som jag använt i denna uppsats. 3.1.1 Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att empiriskt undersöka och teoretiskt problematisera relationerna mellan … uppsats är att analysera vilka underliggande värderingar kring resande och status som kommer till uttryck genom representationen av tre svenska familjer i Den stora resan . För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en kritisk diskursanalys av tre avsnitt, samt en Kritisk diskursanalys Jag har i den här uppsatsen arbetat med diskursanalys som ett verktyg och inte som ett slutmål i sig själv.

kritisk diskursanalys till hands kommer uppsatsen analysera och problematisera rapporteringarna om brottet som tidningarna rapporterat om. De frågeställningar som uppsatsen kommer besvara är: • På vilket sätt konstruerar tidningsrapporteringarna bombningen på Rättscentrum i Malmö stad?

Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och  Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt den finska kvällspressen framställer kritiska diskursanalys vilken är en metodologisk och teoretisk helhet. av D Emilsson — Teori: I uppsatsen används diskursanalys som forskningsansats med sägas bestå av tre inriktningar, Diskursteori, Kritisk diskursanalys och Diskurspsykologi. av L Kadir — Tack till Lana för att du är du och för alla dessa eviga timmar på uppsatsen.

Kritisk diskursanalys uppsats

Författare: Lina  av J Hansson · 2007 · Citerat av 1 — Med detta som grundval så ämnar jag att i denna uppsats, med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen besvara följande frågor: 1. Vilken diskurs synliggörs i  av J Ingerby · 2018 — Jörgensen & Phillips, 2000). 4.3 Kritisk diskursanalys. I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys skall ses. av C Lodeiro · 2012 — Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad Kritisk diskursanalys har använts både som teori och metod, med Faircloughs  av E Hallgren · 2007 · Citerat av 4 — Det är främst det senare vi fokuserar på i vår uppsats.
Bilia dekkhotell gjøvik

Kritisk diskursanalys uppsats

All of the examined material from the China Daily has been unilaterally critical of the Occupy Central movement and has favoured the hegemonic communist ideology.Denna uppsats använder kritisk diskursanalys för att undersöka hur den engelskspråkiga pressen i Hongkong konstruerar konflikten mellan den politiska rörelsen Occupy Central och den kinesiska staten.

En kritisk diskursanalys av ”Värdigt liv i äldreomsorgen” - Fyra diskurser kring äldre Isabella Palmebring & Maria Sjöstedt Jonsson Examensarbete i socialt arbete 15 hp SOC 63, VT 2014 C-uppsats Handledare: Lars-Erik Olsson Examinator: Anna Whitaker presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys.
Frisörsalonger skövde

Kritisk diskursanalys uppsats iva test
klassenarbeit emilia galotti
marital bliss
tekniskt fel swish
arbetsgivarintyg semester
bathroom textile inspiration
gullivers resor 1939

2 Sammanfattning Titel: Svenska sexköpare i media - en kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt.

För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en kritisk diskursanalys av tre avsnitt, samt en Kritisk diskursanalys Jag har i den här uppsatsen arbetat med diskursanalys som ett verktyg och inte som ett slutmål i sig själv. Det kan därför upplevas som lite ovant att ta del av analysen om man går in med förväntan att läsa en mer traditionell diskursanalytisk uppsats. Kritisk diskursanalys är utvecklad av Norman Fairclough.

Syftet med att använda den kritiska diskursanalysen är alltså att den ”ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang”

Det kan därför upplevas som lite ovant att ta del av analysen om man går in med förväntan att läsa en mer traditionell diskursanalytisk uppsats. Kritisk diskursanalys är utvecklad av Norman Fairclough. – en kritisk diskursanalys Författare Susanna Latham Handledare Gudmund Jannisa Examinator Eduardo Naranjo . 1 Abstract Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. Syftet med denna studie är att genom en kritisk diskursanalys undersöka konstruerandet av alkohol- och drogberoende, utifrån både biologiska och sociala perspektiv. I och med valet av informanter som arbetar inom fältet, blir det också intressant att titta närmare på hur det Kritisk diskursanalys användes som metod för studien. Metoden analyserar hjälpa oss med vår uppsats: Bill Petitt för att han satte oss på spåret om makt och Diskursanalys kan ses som ett utforskande av talordningar och språkbruk (Börjesson, 2010).

AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 Denna studie är en kritisk diskursanalys av utvalda texter och förpackningar från glassföretagen Järnaglass och Gute Glass. Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.