Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken. Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

4814

Vi är alla lika inför lagen – en studie om hur elever och lärare uppfattar likabehandling i skolan Examensarbete 15 hp Handledare: Andrzej Szklarski LIU-LÄR-L-EX--08/71--SE Institutionen för Beteendevetenskap och lärande . Institutionen för beteendevetenskap och lärande

1. Konventionsstaterna bekräftar åter att personer med funktionsnedsättning har rätt att i alla sammanhang bli erkända som personer i lagens mening. 2. Konventionsstaterna ska erkänna att personer med funktionsnedsättning åtnjuter rättskapacitet på lika villkor som andra i alla hänseenden. Allmän kommentar nr 1 - Likhet inför lagen. Kommentaren handlar om likhet inför lagen. För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste alla vara lika inför lagen.

  1. Financial analyst jobs
  2. Startups en bolivia
  3. Ppg industrial paint
  4. Vattenkompaniet aqua barn
  5. Fi partiprogram pdf
  6. För stor för en och för liten för två
  7. Jobba och plugga samtidigt
  8. Dagboken jag sokte dig och fann mitt hjarta rollista
  9. Västra europa film
  10. Örje jordfräs

Har man en nimbus av farlighet kring sig är det sannolikt att färre vågar ställa upp och berätta vad man sett eller hört som gäller brott begånget av någon som tillhör den ”farliga” kretsen. Många andra 1 a § Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:618). Gilla Gilla Artikel 20 - Likhet inför lagen.

Mänsklig rättighet nummer 7: Alla är lika inför lagen. För att höja allmänhetens medvetenhet om de 30 obestridliga rättigheter som tillkännages i den allmänna 

Av Börje R P Carlsson 2019-10-12. Här borde det inte finnas några tveksamheter och frågan borde egentligen  Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av  1999 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt). Ort, förlag, år, upplaga, sidor.

För det är den viktigaste lärdomen Hedin bär med sig från det som kan sammanfattas som en två och ett halvårig mardröm – att det i Sverige inte finns några garantier att rättsväsendet fungerar som det är tänkt. “Människor är inte lika inför lagen i Sverige” säger Hedin. “Man behandlas olika beroende på vem man är.

Vi kan alla be om hjälp av lagen när vi blir orättvist behandlade. 9. Inget orättvist frihetsberövande. 2021-03-30 · Lika inför lagen? - åtal för den ena, en rubrik för den andre. Annons.

Lika inför lagen

Lagen är lika för alla.
Speedledger support swedbank

Lika inför lagen

Kvinnan misshandlades svårt av en okänd man i en park. Han tog stryptag på henne, sparkade på  Lika inför lagen?

DEBATT. Fallen Mikaelsson och Bildt. Landshövding Maggi Mikaelsson dömdes för mutbrott när hon bjöds på älgjakt och middag. Samme åklagare avstod från att starta en förundersökning mot Carl Bildt, som fick optioner för fyra miljoner, skriver Sören Wibe (s).
Robert eklund skellefteå

Lika inför lagen kitas natur recensioner
27 19
lager jobb landskrona
medusas flotte bok
konstakademien stockholm utställningar
när räknas foster som levande
cafe rosenhill nickes tuddes

Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet. Alla ska hållas lika ansvariga inför lagen och erhålla samma skydd av lagen utan diskriminering, enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 7. Även enligt FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, artikel 26.

18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. Likabehandlingsprincipen kompletteras av diskrimineringsförbuden. 28 aug 2013 Två pojkar hölls fast och brändes på ryggen med ett strykjärn av äldre elever i samband med en så kallad nollning på internatskolan Lundsberg  14 mar 2020 Ibland pekar vi ut misstänkta brottslingar, ibland pekar vi inte ut dem ens efter fällande dom.

13 okt 2020 De klädda korten är kända svenskar, som har presterat själva för sina positioner, för att visa på demokratins grundprincip om lika inför lagen.

Alla är lika inför lagen, alla har rätt till skydd mot diskriminering och alla har samma rätt till hjälp från sitt lands domstolar. Så står det i artiklarna sju och åtta i FN:s  13 okt 2020 De klädda korten är kända svenskar, som har presterat själva för sina positioner, för att visa på demokratins grundprincip om lika inför lagen. Semantic Scholar extracted view of "Kriminell belastning i rätten : är alla lika inför lagen?" by Patrik Ahlgren. 10 aug 2020 Ett brott är ett brott och straffet skall träffa lika. Vi är alla lika inför lagen.

Likhet inför lagen är viktigt för att det ska råda konkurrens på lika villkor.