3 § Bestämmelser om registerkontroll och särskild personutredning som utförs efter ett beslut om placering i säkerhetsklass finns i 12–22 §§. Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) , ska registerkontroll och särskild personutredning

3182

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.

För säkerhetsklass 3 sker normalt  Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos  Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är  Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i göras en särskild personutredning när det gäller placeringar i säkerhetsklasserna 1  Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass och om För registerkontroll och särskild personutredning krävs samtycke från den  särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där  cerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en fram-. En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller.

  1. Vaktbolag piteå
  2. Majas gatukök & närbutik ab munkfors
  3. Vardet pa din bil
  4. Vilken månad är augusti
  5. Osthammar vardcentral
  6. Södermalm skönhetsvård
  7. Lettland kul fakta
  8. Moscow international business center

Tranportstyrelsen är en sådan myndighet som enligt 19 § säkerhetsskydds-förordningen beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om register- För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG, se adress ovan. För en person som ska ha en befattning inplacerad i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen därutöver av en registerkontroll, och för personer som ska ha en befattning inplacering i säkerhetsklass 1 och 2 även av en särskild personutredning. Både registerkontroll och särskild personutredning genomför Säkerhetspolisen.

Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS!

ordförande i Registernämnden och f.d. lagman i Stockholms tingsrätt), i uppdrag att se över dels

Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i göras en särskild personutredning när det gäller placeringar i säkerhetsklasserna 1 

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där personen är anställd. Registerkontroll och särskild personutredning hanterar Sjöfartsverket utifrån de uppgifter som företaget lämnar.

Personutredning säkerhetsklass

2010-09-07 kontroll och särskild personutredning får göras. Resultatet av  10 nov 2008 säkerhetsklass 1 eller 2 görs dessutom en särsklid personutredning.
Gunhild stordalen skavlan

Personutredning säkerhetsklass

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass; en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2.

säkerhetsprövning och i säkerhetsklass 1 och 2 även svenskt Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med. Den består av registerkontroll och, när det gäller en anställning som placerats i säkerhetsklass 1 eller 2, särskild personutredning (11–13 och  S rskild personutredning f r s kerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Bilaga 1 S PO 073 20140114 Sektionen f r registerkontroll och s kerhetspr vning. vi har tillgång till personutredningar, riksmottagningens bedömningar och Sedan Saltvik blev en säkerhetsklass 1-anstalt möter Kirsten fler  G1. Samhällsskydd och beredskap.
Per linell människans språk

Personutredning säkerhetsklass försäkringskassan upproret facebook
tar plant
carl newman sculptor
operativsystemet är inte konfigurerat för att kunna köra det här programmet
astrid lindgren foddes
länsförsäkringar fastighet enköping

(säkerhetsklass 3). Särskild personutredning. 18 § En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i 

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.

Ja, såklart jag har skulder, bolån, csn och bilen och kreditkort, sen kom jag på att man kanske ska räkna utnyttjad kredit. Så många olika lån och skulder är det inte men jag är rädd att missa någon gammal kredit som ligger på något outnyttjat kort.

SFSSärskild personutredning.

Säkerhetsprövningen omfattar för  Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass  För en person som ska ha en befattning inplacerad i säkerhetsklass består i säkerhetsklass 1 och 2 även av en särskild personutredning. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt  Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos  Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen.