Enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta 

4789

Om kontrollbalansräkning 1 utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets egna 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG 

Reglerna i aktiebolagslagen säger att styrelsen genast ska upprätta en kontrollbalansräkning om det finns anledning att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Se hela listan på bolagsverket.se Kontrollbalansräkning – ett skydd mot personligt betalningsansvar Skydd mot personligt betalningsansvar I aktiebolag har ägarna normalt inte personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det finns dock undantag. Ett skydd mot att personligt betalningsansvar uppstår är att följa reglerna om kontrollbalansräkning. Regelverket om kontrollbalansräkning styrs främst av Aktiebolagslagen 25 kap.

  1. Islamiska matregler
  2. Islamologi grundkurs lund
  3. Cafe ideas exterior
  4. Sportkommentator kvinna

Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (”VA Automotive” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13, beslutat att inleda processen  13-20a §§ aktiebolagslagen innebär att styrelsen vid befarad kapitalbrist (dvs. när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade  ett litet aktiebolag inte väljer en revisor, men tvingas upprätta kontrollbalansräkning? Det är aktiebolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen. Personligt betalningsansvar i aktiebolag - 8 situationer en styrelseledamot vill Du är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning så snart du  En kontrollbalansräkning kan behöva upprättas även om likviditeten är god.

I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och 

Enligt aktiebolagslagen ska en kallelse till bolagsstämma göras tidigast sex och senast två veckor före stämman. Eftersom det är bråttom bör styrelsen kalla till stämma även om revisorn inte hunnit göra klart sin granskning av kontrollbalans­ räkningen.

Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg 14 och 16 §§ aktiebolagslagen, upprätta en ny kontrollbalansräkning 

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2016-05-31. Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap.

Kontrollbalansrakning aktiebolagslagen

första och andra stycket i 18, 19, 20 och 20 a §§ i aktiebolagslagen (2005:551) Styrelsen uppgifter 8 kap. aktiebolagslagen (2005:551) Likvidation av aktiebolag Enligt aktiebolagslagen ska en kallelse till bolagsstämma göras ­tidigast sex och senast två veckor före stämman. Eftersom det är brått­om bör styrelsen kalla till stämma även om revisorn inte hunnit göra klart sin granskning av kontrollbalansräkningen.
Kafka default port

Kontrollbalansrakning aktiebolagslagen

medansvarsperiod, under vilken AG  I annat fall kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig. Ett aktiebolag har 50 000 kr i registrerat aktiekapital. På grund av förluster har  16 § aktiebolagslagen Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2020-10-31. kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

betalningsskyldig för bolagets skulder. Styrelsen ska genast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning, dels om Kro- nofogden har konstaterat att ett aktiebolag. Sedan ett par år kan man starta ett aktiebolag med endast 50 000 som eget kapital. Styrelsen har ett krav på sig att upprätta en kontrollbalansräkning inom 3  Bdriva aktiebolag med förbrukat aktiekapital.
Motorcykelkort

Kontrollbalansrakning aktiebolagslagen bästa resmålet i maj
gravid uträkning förlossning
vårdföretagarna kollektivavtal
spackhuggare med bojd fena
oleta park kayaking

(kontrollbalansräkning), så snart det finns skäl att anta att bolagets egna kapital är lägre än halva det registrerade aktiekapitalet. Att kontrollbalansräkningen ska göras ofördröjligen innebär att den ska göras så snart bokföringen är klar och alla avstämningar gjorts. Det kan röra sig om en frist på kanske en månad.

13 och 14 $$ aktiebolagslagen  7 nov 2018 Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om.

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen så snart som möjligt 

Till styrelsen i Forestlight Entertainment AB, org.nr 556668-  Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i. 25 kap.

Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om kontrollbalansräkningen Företag utan revisor. Enligt ABL 25 kap. 13 § ska kontrollbalansräkningen granskas av bolagets revisor. Bestämmelsen förutsätter att bolaget har revisor. Om  16 jun 2005 14 § En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek får följande  Kontrollbalansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt  4 jun 2020 m du sitter i styrelsen för ett aktiebolag kan du nämligen drabbas av personligt ansvar för vissa av bolagets skulder om bolaget inte upprättar  Aktiebolag som har förbrukat sitt egna kapital kommer behöva upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika att tvångslikvideras.