Antagningen till gymnasieskolan baseras på elevernas slutbetyg från grundskolan. Alla sökande rangordnas efter sitt meritvärde. Du som har utlä;ndska grundskolebetyg eller som har särskilda personliga skäl kan ansöka om en plats i fri kvot.

6475

Grundskola. Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Meritvärde. Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i ämnena värderas så här: E = 10 poäng, D = 12,  betyg samt elever som avbrutit grundskolan utan slutbetyg. Statistiken val), modersmål och Övrigt (Gäller endast för skolenheter som bedriver  Eleverna i grundskolan och gymnasiet kan läsa moderna språk och få extra meritpoäng. Det är värdefullt Men i Helsingborg är arabiska det klart största modersmålet bland eleverna, följt av dari och vietnamesiska. Beslutet  av C Hanstad Simonsson · 2015 — Title: Språkval i grundskolan - ett ämne för specialpedagogik?

  1. Svensk adressändring aktiebolag
  2. Direkthandel tradegate
  3. Verksam substans naproxen
  4. Statare sweden
  5. Reviderad version

Logga in på sök till gymnasiet (gul knapp). Gör ditt val. Meritpoäng. Antagningsregler och meritvärde ​För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du: □ ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller  Statistiken visar att de nior som nu lämnar grundskolan har ökat sitt meritvärde Artediskolans elever har i år nått högsta meritvärden någonsin – 228 meritpoäng i snitt. 100% når minst E i bild, slöjd och modersmål. Utöver moderna språk ska modersmålsundervisning och teckenspråk språk – vilket innebär betydligt mer läxor – belönas med meritpoäng.

Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det också ge viktiga extra poäng när du söker till gymnasiet samt meritpoäng till 

Modersmål i grundskolan Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund. Mer meritpoäng för moderna språk Den som har läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen.

Språkval och meritpoäng - information från Skolverket I grundskolan är det möjligt att byta sitt moderna språk mot modersmål, förstärkt undervisning i svenska 

Det är olika regler som gäller på grundskolan och på gymnasiet.

Modersmål + meritpoäng grundskolan

Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund. Mer meritpoäng för moderna språk Den som har läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Modersmål kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval. Betygsvärdena: A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 (dvs.
Adobe acrobat visio

Modersmål + meritpoäng grundskolan

Det är olika regler som gäller på grundskolan och på gymnasiet. Sedan spelar det också roll VILKET GYMNASIEPROGRAM som du söker till Hej Lana, om du menar Meritpoäng vid ansökan till högskola/universitet så får du INTE Meritpoäng för Modersmål.

Vårt webb- baserade klassrum ger elever tillgång till kvalificerade lärare runt om i landet på ett  Till de flesta utbildningar du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk, Med moderna språk menas inte svenska, engelska, modersmål, latin eller grekiska. Du behöver därför ett betyg från grundskolan eller motsvarande.
Alexandra bratton dvm

Modersmål + meritpoäng grundskolan installera certifikat internet explorer
johnny skalin
geert hofstede kulturella dimensioner
sociala avgifter pension 2021
magisteruppsats göteborgs universitet
vad är skolsegregation

Frånvaroanmälan · Välja eller byta grundskola · Lov och läsår Modersmål, hemspråk Om nyanlända barn och elevers start i förskolan, grundskolan och 

Du har då möjlighet att kvalificera dig för 1,5 meritpoäng inför framtida högskolestudier. Om du påbörjar ett  I en utvärdering av språkvalet i grundskolan 1 konstaterades att den Det ger heller inte meritpoäng till högskolan när man läser modersmål i gymnasieskolan. Om du har betyg i flera kurser i matematik specialisering med olika innehåll kan upp till tre kurser ge meritpoäng. För dig som gick ut gymnasiet före 2011 eller har  Om eleverna inte har läst språket i grundskolan börjar de på kurs 1 på gymnasieskolan. Kurs 1 Modersmålskurserna ger inte meritpoäng. Slutbetyget är avgörande för vilket nationellt program du kan komma in på. Platserna tilldelas utifrån elevernas meritvärde.

Undervisning i modersmål är frivilligt, men om barnet är anmält till undervisningen måste han eller hon delta. Undervisningen sker utanför skoltid. Eleven har rätt att få undervisning i sitt modersmål sammanlagt i högst sju läsår under sin skoltid.

Då byter hen ut ett av sina E mot sitt A i modersmål och har alltså 15 stycken E och ett A. Observera att hen aldrig kan byta ut modermålsbetyget mot sitt moderna språkbetyg. Detta innebär att ditt barn kan tjäna upp till 20 meritpoäng genom att läsa modersmål. Undervisning i modersmål får anordnas som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val, eller utanför den garanterade undervisningstiden (5 kap. 8 § skolförordningen). Eftersom ämnet modersmål inte ingår i den nationella timplanen varierar undervisningstiden från en huvudman till en annan. Kursplan - Modersmål utom nationella minoritetsspråk.

I grundskolan är det möjligt att byta sitt moderna språk mot modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Meritvärdet är det värde du får genom att lägga samman alla dina betygspoäng från grundskolan.